MVDr.Petr Volf 


Praktický veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů ČR.

V roce 1995 promoce na Vysoké škole veterinární v Brně, fakulta

všeobecného veterinárního lékařství.

Během studia odborná praxe v Německu,po ukončení studia

absolvování řady odborných seminářů.

V roce 1995-1996 zaměstnanec veterinární kliniky Praha Soběslavská,

v letech 1997-2000 spoluprovozovatel vet. kliniky VET-PET Praha.

Od roku 2000 vlastní veterinární praxe v Berouně.

 

Kamila Volfová


veterinární technička

V roce 1988 maturovala na Střední zemědělské škole, veterinární obor, v Českých Budějovicích.

1988-89 Okresní veterinární správa Beroun-veterinární technik pro hospodářská a malá zvířata

1990 VÚVeL Brno-bakteriologie

1991-97 Sevapharma Praha-diagnostika

Po MD spoluprovoz veterinární ordinace v Berouně.

Kontakt

MVDr. Petr VOLF
Švermova ul. 1591, Beroun, 26601, (Hospodářský dvůr)
311 626 640
603 876 223